Seminaries in samenwerking met I-Prof

Wat

VABF is lid van I-Prof vzw, een overkoepelende organisatie tussen VABF, de Orde van Advocaten Gent en de Kamer van Notarissen van Oost-Vlaanderen. Het maatschappelijk doel van I-Prof is de ontwikkeling van de interprofessionele samenwerking tussen beoefenaars van juridische en economische vrije beroepen, waarvan de deontologie wettelijk is geregeld.

De vereniging beoogt de contacten tussen de diverse beroepsbeoefenaars te bevorderen door het organiseren van gemeenschappelijke bijscholingsactiviteiten waarbij steeds beroep gedaan wordt op eminente sprekers.

Voor wie

Deze zijn toegankelijk voor zowel leden als niet-leden van onze vereniging.

Waar en wanneer

De uitnodiging voor deze activiteiten wordt steeds per e-mail gecommuniceerd. 

Inschrijven en meer informatie

Inschrijven gebeurt volgens de instructies zoals vermeld in de uitnodiging. Het aanwezigheidsattest voor onze leden kan na het seminarie afgedrukt worden via het intranet.