Vraagbaak stagiairs

Doel vraagbaak

Wij gaan nog een stap verder voor onze stagiairs. We willen u helpen om beroepstechnische vragen die tijdens uw stage zouden opduiken en waarvoor u niet onmiddellijk bij uw stagemeester terecht kan, te beantwoorden. Het is niet de bedoeling om concrete casussen op te lossen maar wel op louter technische vragen te antwoorden of u hierin hulp aan te bieden. Die hulp kan onder de vorm van het eenvoudig beantwoorden van uw vraag tot het organiseren van een seminarie rond een bepaald onderwerp of colloquium. 

Hoe

De werkwijze om vragen te stellen, is als volgt :

  1. Je identificeert jezelf als stagiair-lid of stagiair-medewerker van een lid (= basisvoorwaarde om vragen te kunnen stellen) op ons intranet http://vabf.intranetten.be;
  1. Je geeft aan over welk onderwerp je een vraag wenst te stellen. We sommen de mogelijke onderwerpen hieronder op :

-       Algemene boekhouding
-       Wetgeving inzake de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening
-       Internationale standaarden voor jaarrekeningen
-       Analyse en kritische beoordeling van de jaarrekening
-       Interne controle
-       Externe controle – International Standards on Auditing
-       Analytische bedrijfsboekhouding en management accounting
-       Accountantsonderzoek
-       Vennootschapsrecht
-       Vennootschapsrecht (bijzondere mandaten)
-       Personenbelasting
-       Vennootschapsbelasting
-       BTW
-       Beginselen van registratie- en successierechten
-       Beginselen van regionale en lokale belastingen
-       Beginselen van Europees en internationaal fiscaal recht
-       Beginselen van burgerlijk recht
-       Beginselen van arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
-       Informatiesystemen en informatica
-       Fiscale procedure
-       Juridische en beroepsnormen met betrekking tot de accountancy, de belastingconsultancy en de andere wettelijke opdrachten van de accountant en de belastingconsulent en deontologie

  1. Je stelt jouw vraag per mail aan ons secretariaat.

Na jouw vraagstelling zal je binnen de 14 dagen een eerste antwoord als bevestiging op uw vraagstelling ontvangen. De commissie zal hierover buigen en oordelen hoe deze vraag dient te worden behandeld (antwoord; organisatie seminarie of colloquium).

We zijn er van overtuigd dat we je via deze module een bijkomende meerwaarde geven voor het goede verloop van jouw stage. Maak er dan ook gebruik van en verhoog jouw slaagkansen!