Lidgelden

De algemene vergadering heeft de bijdragen voor 2016 als volgt vastgesteld: 

JAARLIJKSE BIJDRAGE VOOR DE SEMINARIES VOOR LEDEN, TOEGETREDEN LEDEN EN MEDEWERKERS VAN LEDEN:Leden
 

€480,00

per jaar, exclusief BTW

Op deze bijdrage is een tussenkomst via de KMO-portefeuille mogelijk.

Lid worden
Toegetreden leden
 

€240,00

per jaar, exclusief BTW

Op deze bijdrage is een tussenkomst via de KMO-portefeuille mogelijk.

Lid worden
Medewerkers van leden
(via abonnementsformule)

€240,00

per jaar, exclusief BTW

Op deze bijdrage is een tussenkomst via de KMO-portefeuille mogelijk.

Lid worden

 

VABF heeft het recht om een bijdrage van 20 euro te vragen aan leden die zich niet verontschuldigen of niet tijdig uitschrijven via het intranet, indien ze alsnog de syllabus wensen te ontvangen. 

 

BIJDRAGE PER SEMINARIE VOOR NIET-LEDENDerden
(niet-leden)

€160,00

per seminarie, exclusief BTW

Na het seminarie wordt de factuur van het bijgewoonde seminarie opgestuurd.

Medewerkers van leden
(zonder abonnementsformule)

€160,00

per seminarie, exclusief BTW

Na het seminarie wordt de factuur van het bijgewoonde seminarie opgestuurd.

Ereleden
(prijs documentatie)

€20,00

per seminarie, exclusief BTW

Na het seminarie wordt de factuur van het bijgewoonde seminarie opgestuurd.

 

Voor bijkomende documentatie wordt een forfaitaire bijdrage van 20 euro per seminarie aangerekend.