Subsidies - Liberform

Liberform

 

Subsidie aanvraag

Werkgevers kunnen een premie aanvragen  wanneer zij een opleiding voor een werknemer of voor zichzelf hebben betaald, op voorwaarde dat die opleiding ook effectief gevolgd is. Meer informatie vindt u op http://www.liberform.be.

Bedrag van de premie

Wanneer een werknemer of werkgever een opleiding volgt bij een erkend opleidingsverstrekker (zie verder), kan een tussenkomst in de vorm van een opleidingspremie gevraagd worden aan Liberform. Deze tussenkomst bedraagt respectievelijk 60 euro per dag of 30 euro per halve dag. Per onderneming wordt minimum 1.750 euro voorzien met als maximum de jaarlijkse bijdrage aan het fonds. 

Opleidingen

  • Opleidingen die aansluiten bij de functie die de werknemer uitoefent of bij de functie die de werkgever opneemt.
  • Opleidingen die zowel tijdens als buiten de werkuren gevolgd worden komen in aanmerking.
  • Alleen ‘formeel’ georganiseerde opleidingen komen in aanmerking, met andere woorden altijd opleidingen met een extern docent.
  • Zowel e-learning, blended learning als opleiding met coaching zijn mogelijk 


Volgende opleidingen komen niet in aanmerking voor de premie: bedrijfsspecifieke opleidingen, gratis opleidingen aangeboden door leveranciers, teambuildingsactiviteiten en deelname aan examens.

Opleidingsverstrekkers

Opleidingen die gevolgd worden bij opleidingsverstrekkers die een kwaliteitslabel dragen dat erkend is in het kader van het indienen van subsidiedossiers bij de overheid of voor gebruik van incentives van de overheid ( bv Qfor-certificaat, ISO-certificaat, EFQM, ESF-label,…) komen in aanmerking voor tussenkomst. 

Aanvragen

Via een online-formulier op de website van Liberform kan u een opleidingspremie aanvragen. Naast het invullen van het onlineformulier wordt gevraagd om de factuur en een aanwezigheidsattest of certificaat op te laden. 

Meer informatie vindt u hier terug: http://www.liberform.be