Wie kan lid worden ?

Wie kan lid worden?

Elke natuurlijk persoon die lid is van een erkend instituut van economische beroepsbeoefenaars (momenteel I.A.B., B.I.B.F. en I.B.R.), zoals accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, erkende boekhouders, erkende boekhouders-fiscalisten, of gelijkaardig.

Verder lezen

Bent u stagiair?

Indien u een stage heeft aangevat in één van bovenvermelde beroepscategoriën, kan u eveneens lid worden als "toegetreden lid".

Verder lezen

Welke voordelen heeft u als lid?

Door het betalen van het deelnamerecht heeft u toegang tot heel wat voordelen.

Verder lezen