Welke voordelen heeft u als lid?

Welke voordelen heeft u als lid?

Door het betalen van het deelnamerecht heeft u toegang tot volgende voordelen: 

  • Een netwerk van collegae met mogelijkheid tot het uitwisselen van praktijkervaring en informatie.
  • Kwalitatieve seminaries en colloquia over actuele onderwerpen door gerenommeerde sprekers, waarbij steeds een uitgebreide syllabus wordt voorzien.
  • Tussenkomst in de kosten van juridische procedures i.v.m. betwistingen met algemeen belang, maar met beperkte financiële impact.
  • In gevallen van overmacht kan het lid de hulp inroepen van een mede-lid.
  • Centralisatie voor meerdere belastingplichtigen van juridische - vooral fiscale - procedures zodat de kost (ereloon advocaat) opweegt tegen opbrengst (veelal belastingbesparing).
  • Deelnemen aan werkgroepen en andere gezamenlijke activiteiten.
  • Het lidgeld is subsidieerbaar met de KMO portefeuille van de Vlaamse Overheid