Wie kan lid worden?

Wie kan lid worden?

  • Elke natuurlijk persoon die lid is van een erkend instituut van economische beroepen (momenteel I.A.B., B.I.B.F. en I.B.R.), zoals accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, erkende boekhouders, erkende boekhouders-fiscalisten, of gelijkaardig.
  • Elke natuurlijk persoon uit een aanverwante en/of complementair vrij beroep van enige Orde of Instituut, zoals advocaten, notarissen of gelijkaardig.
  • Elke natuurlijk persoon met een leidinggevende functie binnen een boekhoud- en financiële afdeling in bedrijven en verenigingen, of gelijkaardig

 

Dit kan zowel als zelfstandige, als bestuurder/zaakvoerder/lasthebber van een vennootschap erkend door enige Orde of Instituut of als bezoldigde in een leidinggevende functie die hierbij nauw aansluit. 

U dient eveneens te beschikken over voldoende waardigheid en rechtschapenheid om het beroep in volle onafhankelijkheid uit te kunnen oefenen.