Bestuur

Kernbestuur

Voorzitter

Johan Van Haeverbeke

Rode Beukendreef 11
8210 Loppem
T. 050 84 18 65
F. 050/84 18 66
Mail: voorzitter@vabf.be

Ondervoorzitter

Nancy Declerck

Sterrestraat 3
8700 Aarsele
T. 051 63 71 51
F. 051 63 71 51
Mail: Nancy.declerck@busmail.net

Ondervoorzitter

Peter De Smet

Zink 80
9820 Merelbeke
T. 09 210 54 10
F. 09 232 43 40
Mail: peter.desmet@bdo.be

Secretaris

Jeroen Vandewalle

Kleemstraat 84
9041 Oostakker
T. 09 255 50 94
F. 09 255 50 95
Mail: secretariaat@vabf.be

Penningmeester

Filip Bellemans

Maatweg 14
9320 Nieuwerkerken
053 70 20 84
F. 053 70 20 84
Mail: info@fibel.be

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige bestuursleden

Bestuurder

Patricia Kaufmann

Bestuurder

Sylvie Ongena

Bestuurder

Jan Steurtewagen

Bestuurder

Frank Van de Steene

Bestuurder

Bart Van Nieuwenhuyse

Bestuurder

Koen Van Der Stuyft

Bestuurder

Thierry Lauwers

Bestuurder

Hans Schellaert

 

Samenstelling

De raad van bestuur van VABF vzw is statutair samengesteld uit minimum drie en ten hoogste dertien leden, door de algemene vergadering bij geheime stemming uit de leden gekozen. De raad bestaat evenwel slechts uit twee leden, indien en zolang er slechts drie personen lid zijn van de vereniging. 

Kandidaatstelling

De kandidaturen voor de raad van bestuur worden per brief, fax en/of via elektronische weg gericht aan de voorzitter van de raad van bestuur, uiterlijk tien dagen vóór de algemene vergadering, die daarover uitspraak moet doen. De bestuursleden, wiens mandaat ten einde loopt (conform artikel 16 van de statuten), worden geacht hun kandidatuur opnieuw te stellen behoudens ontslag per gewone brief, fax en/of via elektronische weg aan de voorzitter van de raad van bestuur, uiterlijk tien dagen vóór datum van de algemene vergadering.

Wordt via de nieuwe kandidaturen het maximum aantal overschreden, dan worden de leden met het grootste aantal stemmen geacht verkozen te zijn tot uitputting van het maximum aantal bestuursleden. Wanneer het maximum aantal bestuursleden niet is overschreden via de nieuwe kandidaturen, is er geen stemming vereist.

Raad van bestuur

De raden van bestuur gaan in principe door de eerste donderdag in de maand februari, april, juli, oktober en december in het Europahotel Gent.