Historiek

BBAV

De "BBAV" of volledig "Beroepsvereniging voor Belastingconsulenten en Accountants" werd op 29 november 1963 te Gent opgericht onder de voorlopige benaming van "NATIONALE FEDERATIE DER FISKALE RAADGEVERS VAN BELGIE", afdeling Oost-Vlaanderen. Op 24 november 1964 nam zij het statuut aan van wettelijk erkende beroepsvereniging, onder de benaming van "BEROEPSVERENIGING VOOR BELASTINGCONSULENTEN EN ACCOUNTANTS".

De B.B.A.V. richtte op 7 oktober 1967 het eerste in Belgiƫ gehouden congres in dat gewijd was aan de studie van de belasting over de toegevoegde waarde, waarover later geschreven werd dat het de eerste wetenschappelijke benadering is geweest van het onderwerp in Belgiƫ.

VABF

Op 25 juli 2004 werd VABF vzw of "Vereniging van accountants, bedrijfsrevisoren, belastingconsulenten, boekhouders en fiscalisten" vzw opgericht, waarvan u hieronder de statuten vindt.

In 2013 werd het 50-jarig bestaan uitgebreid gevierd met een wetenschappelijk symposium over "ethisch ondernemen", gevolgd door een uitgebreide receptie en diner voor alle leden.

Ononderbroken gaan wij verder met de wetenschappelijke vorming van haar leden en hun aanpassing aan de juridische, fiscale en boekhoudkundige actualiteit.