Dave Van Moppes

Advocaat

Advocaat Dave van Moppes behaalde een master in de rechten (KUL, 2005) die werd aangevuld met een Manama in het Ondernemingsrecht (KUL-Brussel, 2006) en een postgraduaat Fiscaal Recht en Fiscale Praktijk (EHSAL-FHS 2008).

Dave is medeoprichter van Tuerlinckx Tax Lawyers.

Sinds 2006 is Dave lid van de Balie van Antwerpen en specialiseerde zich in de TAX en CRIMINAL aspecten van de fiscaliteit. 

Dave adviseert cliënten preventief (risicobeoordeling – compliance) bij fiscale vraagstukken en staat hen bij in fiscale geschillen en procedures. Hij verdedigt de belangen van zowel particulieren, ondernemers als bedrijven bij de onderhandelingen over een minnelijke schikking en de verdediging voor de rechtbank. Dave heeft jarenlange ervaring in fiscale regularisatie, internationale gegevensuitwisseling en repatriëring van buitenlandse activa.

Dankzij zijn vakbekwaamheid en interesse in fiscaal strafrecht ontwikkelde Dave zich tot expert op het gebied van antiwitwaswetgeving. Hij is lid van de Association of Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS) en was de eerste Belgische belastingadvocaat die de wereldwijd erkende Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) certificering behaalde.

Dave is tevens lid van de EFLC -European Fraud and Compliance Lawyers sub association of the ECBA - European Criminal Bar Association.

Dave is ook bekend met de Belgische en Europese privacywetgeving en behaalde het Certificaat Data Protection Officer bij het Data Protection Institute.

Tuerlinckx Tax Lawyers en Dave verzorgen – als eerste en voorlopig enige advocatenkantoor – in-house anti-witwastrainingen en workshops voor financiële instellingen, notarissen, advocaten, accountants, belastingadviseurs, boekhouders, vermogensadviseurs, etc.

Aankomende vormingen

Reeds gegeven vormingen

Publicaties

Dave was medeauteur van het boek De vierde Antiwitwasrichtlijn en de Wet van 18 september 2017 tot het voorkomen van de witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten. Hij publiceert regelmatig en wordt vaak uitgenodigd als spreker voor seminaries over antiwitwaswetgeving en regularisatie en repatriëring van buitenlandse activa.

VABF vzw

Langeplankstraat 25/3
9052 Gent
GSM: 0492 44 12 25

E: secretariaat@vabf.be

RPR BE0867.781.893 Gent, afd. Gent
IBAN BE56 7370 1423 4488 | BIC KRED BEBB

Erkend vormingsoperator ITAA
Erkenningsnummer KMO portefeuille DV.O102197