Nieuw account aanmaken

Door een account aan te maken op het platform van BAB Kortrijk & VABF Gent, stelt u zichzelf in staat om een lidmaatschap te nemen. Zo krijgt u toegang tot verschillende documenten, activiteiten en een forum. Een account op het platform staat niet gelijk aan een lidmaatschap. Voor het daadwerkelijke lidmaatschap is verdere actie vereist (zie later in het registratieproces).

Uw e-mailadres is enerzijds uw gebruikersnaam. Anderzijds is uw e-mailadres het kanaal bij uitstek om u te informeren over zaken die gebeurd zijn gerelateerd aan uw profiel. We gebruiken uw e-mailadres niet voor promotionele doeleinden en sturen geen nieuwsbrief (tenzij u hier later in dit formulier expliciet toestemming voor geeft).

Een geldig e-mailadres. Alle e-mails van het systeem worden naar dit adres gestuurd. Het e-mailadres wordt niet openbaar gemaakt. Het wordt alleen gebruikt als u een nieuw wachtwoord aanvraagt of als u per e-mail op de hoogte gehouden wilt worden van nieuws of mededelingen.

Geboortedatum

Volgende gegevens zijn uw persoonlijke facturatiegegevens. Deze informatie is verplicht in te vullen. Later in het registratieproces is het mogelijk om bedrijfsinformatie toe te voegen met een ondernemingsnummer. Bij elke betaling (lees: opmaken van een factuur) krijgt u de keuze: factureren op uw persoonlijke gegevens of op de gegevens van één van uw bedrijven.

Lid van

VABF vzw

Langeplankstraat 25/3
9052 Gent
GSM: 0492 44 12 25

E: secretariaat@vabf.be

RPR BE0867.781.893 Gent, afd. Gent
IBAN BE56 7370 1423 4488 | BIC KRED BEBB

Erkend vormingsoperator ITAA
Erkenningsnummer KMO portefeuille DV.O102197