Nieuw account aanmaken

Door een account aan te maken op het platform van BAB Kortrijk & VABF Gent, stelt u zichzelf in staat om een lidmaatschap te nemen. Zo krijgt u toegang tot verschillende documenten, activiteiten en een forum. Een account op het platform staat niet gelijk aan een lidmaatschap. Voor het daadwerkelijke lidmaatschap is verdere actie vereist (zie later in het registratieproces).

Uw e-mailadres is enerzijds uw gebruikersnaam. Anderzijds is uw e-mailadres het kanaal bij uitstek om u te informeren over zaken die gebeurd zijn gerelateerd aan uw profiel. We gebruiken uw e-mailadres niet voor promotionele doeleinden en sturen geen nieuwsbrief (tenzij u hier later in dit formulier expliciet toestemming voor geeft).

The email address is not made public. It will only be used if you need to be contacted about your account or for opted-in notifications.

Geboortedatum

Volgende gegevens zijn uw persoonlijke facturatiegegevens. Deze informatie is verplicht in te vullen. Later in het registratieproces is het mogelijk om bedrijfsinformatie toe te voegen met een ondernemingsnummer. Bij elke betaling (lees: opmaken van een factuur) krijgt u de keuze: factureren op uw persoonlijke gegevens of op de gegevens van één van uw bedrijven.

Een telefoonnummer of GSM is verplicht in te vullen.
Een telefoonnummer of GSM is verplicht in te vullen.
Lid van

VABF vzw

Langeplankstraat 25/3
9052 Gent
GSM: 0492 44 12 25

E: secretariaat@vabf.be

RPR BE0867.781.893 Gent, afd. Gent
IBAN BE56 7370 1423 4488 | BIC KRED BEBB

Erkend vormingsoperator ITAA
Erkenningsnummer KMO portefeuille DV.O102197