Onroerende zakelijke gebruiksrechten in het nieuw goederenrecht - Fiscale implicaties (BAB)

26/10/2023

De wet van 4 februari 2020 is in werking getreden op 1 september 2021 en voert het boek 3 “Goederen” in, in het nieuw Burgerlijk Wetboek. Tijdens het seminarie bespreken we een aantal algemene bepalingen die van belang zijn voor de zelfstandige onroerende zakelijke gebruiksrechten (vruchtgebruik, erfpachtrecht en opstalrecht) en bekijken we wat het nieuw recht wijzigt aan deze rechten. Daarbij wordt uiteraard de nodige aandacht besteed aan de fiscale implicaties van deze wijzigingen. Tijdens het seminarie wordt vooral gefocust op structuren waarbij de vennootschap het zakelijk gebruiksrecht heeft en de bedrijfsleider/aandeelhouder de bezwaarde eigendom. Onder meer volgende vragen zullen beantwoord worden:

  • Kan het nieuw recht toepast worden op het oude structuren? Zo ja, is daarvoor een notariële akte vereist?
  • Kan afgeweken worden van het nieuw recht? Zo ja, heeft dit fiscale gevolgen?
  • Wordt bij de vestiging / overdracht van een onroerend zakelijk gebruiksrecht fiscaal een meerwaarde (die eventueel gespreid belast kan worden) dan wel een gewone winst gerealiseerd?
  • Wat gebeurt er wanneer de blote eigenaar en de vruchtgebruiker samen de volle eigendom verkopen?
  • Kunnen onroerende zakelijke gebruiksrechten vervroegd beëindigd worden? Zo ja, is er dan een evenredig registratierecht verschuldigd?
  • Wie moet het onroerend goed onderhouden en herstellen?
  • Kan de titularis van het zakelijk gebruiksrecht verbeteringen aan het onroerend goed aanbrengen? Zo ja, moet de bezwaarde eigenaar op het einde van het zakelijk gebruiksrecht een vergoeding betalen voor deze verbeteringen?
Onroerende zakelijke gebruiksrechten in het nieuw goederenrecht - Fiscale implicaties
Van
tot
IBIS Styles Kortrijk EXPO
President Kennedypark 1
8500 Kortrijk
Inbegrepen
€0.00
(
€160.00
voor niet-leden)

U krijgt een attest permanente vorming conform de vereisten van de beroepsorganisaties voor de daadwerkelijk gekeken tijd, afgerond naar het bovenste kwartier.

Bekijk

KMO portefeuille

Door gebruik te maken van de KMO portefeuille kunt u een subsidie ontvangen van 30% (kleine ondernemingen) of 20% (middelgrote ondernemingen) op de deelnameprijs (exclusief btw).

Inschrijven voor Onroerende zakelijke gebruiksrechten in het nieuw goederenrecht - Fiscale implicaties (BAB)

Je moet inloggen om te kunnen inschrijven.

Ik wil inloggen

VABF vzw

Langeplankstraat 25/3
9052 Gent
 

0492 44 12 25
secretariaat@vabf.be

 

RPR BE0867.781.893 Gent, afd. Gent
IBAN BE56 7370 1423 4488 | BIC KRED BEBB

Erkend vormingsoperator ITAA
Erkenningsnummer KMO portefeuille DV.O102197