Over VABF

Wie zijn wij?

VABF verenigt accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, erkende boekhouders, erkende boekhouders-fiscalisten, aanverwante of complementaire vrije beroepers (advocaten, notarissen, …) en verantwoordelijken van de boekhoud- en financiële diensten in bedrijven en verenigingen.

Beroepsbekwaamheid, onafhankelijkheid waardigheid en rechtschapenheid staan hierbij centraal.

Doel?

VABF streeft ernaar de beroepskennis van haar leden permanent bij te scholen door het inrichten van seminaries, colloquia en werkgroepen, met steevast de mogelijkheid tot praktijkervaringen tussen de leden.

VABF behartigt en verdedigt de beroepsbelangen van haar leden, onder meer door tussenkomst in de kosten van juridische procedures i.v.m. betwistingen met algemeen belang en het bijstaan van een medelid in geval van overmacht.

Kwaliteit

De kwaliteit van onze activiteiten wordt gewaarborgd door toegewijde inzet van haar bestuursleden, audit door een erkend auditbureau, continue feedback door onze leden, …, waarbij steeds wordt ingespeeld op de actualiteit. 

Erkenning

VABF is erkend als opleidingsverstrekker bij:

Institute for Tax Advisors & Accountants
De Vlaamse Overheid in het kader van de KMO portefeuille: DV.O102197

Join the pack! Word vandaag nog VABF lid.

VABF stelt zich, als beroepsvereniging tot doel om de beroepsbelangen van haar leden te beschermen en te bevorderen, dit met inachtname van de eisen inzake beroepsbekwaamheid, onafhankelijkheid waardigheid en rechtschapenheid.
  • Netwerking & kennisdeling
  • Kwalitatieve en gevarieerde sessies 
  • Ad hoc inspelen op de actualiteit
  • Een unieke samenwerking met BAB Kortrijk
  • Subsidieerbaar via de KMO-portefeuille

Lid worden of ontdek meer over onze organisatie

VABF vzw

Langeplankstraat 25/3
9052 Gent
GSM: 0492 44 12 25

E: secretariaat@vabf.be

RPR BE0867.781.893 Gent, afd. Gent
IBAN BE56 7370 1423 4488 | BIC KRED BEBB

Erkend vormingsoperator ITAA
Erkenningsnummer KMO portefeuille DV.O102197