Bereikbaarheid van de overheidsapplicaties, diverse

Wie is ook van mening dat de beroepsverenigingen (iq VABF/BAB), eventueel in samenspraak met andere organisaties, meer en hardnekkiger zouden moeten opkomen voor de beroepsbeoefenaar?
We merken terug de manke werking van de overheidsapplicaties en de steeds toenemende last op de schouders van de accountant (zie wijziging UBO)

VABF vzw

Langeplankstraat 25/3
9052 Gent
 

0492 44 12 25
secretariaat@vabf.be

 

RPR BE0867.781.893 Gent, afd. Gent
IBAN BE56 7370 1423 4488 | BIC KRED BEBB

Erkend vormingsoperator ITAA
Erkenningsnummer KMO portefeuille DV.O102197