Voorafbetaling AJ 2025

Uiterlijk 10 april 2024 vooraf betalen : cruciaal

Indien de voor 2024 verschuldigde belasting niet wordt vooraf betaald , stijgt de verhoging in 2024 fors t.o.v. 2023. De verhoging stijgt voor particulieren van 4,50% naar 9 % en voor vennootschappen van 6,75% eveneens naar 9%.
Doordat die vermeerdering, in feite een intrest, fiscaal niet als kost aftrekbaar is zijn de reële tarieven hoger. Bij een belastingtarief van vb. 30% dan is die intrest van 9% in de realiteit 12,85 % . Inderdaad : 12,85% - 30% belastingen betekent : 12.85 – 3,85 = 9 %.
In tegenstelling tot de banken , die al decennia intresten berekenen per dag, gelden voor 2024 inzake voorafbetalingen slechts de volgende vier uiterste data : 10.4.24 10.7.2024 10.10.24 en 20.12.24. Eén dag te laat en men verhuist naar drie maanden later. Voor vennootschappen en zelfstandigen is de verhoging 9 % en die kan weggewerkt worden door de stortingen. Zo geeft een betaling uiterlijk 10.4.24 recht op 12 % intrest. De positieve gevolgen zijn de volgende :
. 75 % vooraf betalen volstaat om een verhoging weg te werken. Reden : 12% x 75 % = 9 %. Het probleem blijft wel steeds hoeveel er vooraf te betalen is gezien nog maar een goede drie maanden van het jaar die jaarbelasting moeten toelaten te ramen. .
. er is een vergissingmarge op die manier ingebouwd van 33 %. Inderdaad : 9 * 1,33 = 12.
. bij een voorafbetaling uiterlijk 10.4.24 is het achteraf en zelfs tot 20.12.24 vlot mogelijk de verhoging weg te werken als er uiteindelijk meer dan 133% van het betaalde bedrag wellicht verschuldigd zal zijn
. als er toch 100% wordt betaald dan ontvangen niet-vennootschappen een “bonificatie” op de 25 %. Niet-vennootschappen mogen dus gerust het geraamde bedrag integraal betalen.
. gezien die bonificatie niet bestaat voor vennootschappen heeft het geen zin 100% te betalen temeer dat correcties achteraf vlot mogelijk zijn zoals uit onderstaand voorbeeld blijkt.
. het is zelfs niet vereist dat men 100% van de verschuldigde belasting te betalen zoals ook uit onderstaand voorbeeld blijkt.
Concreet : raamt men de verschuldigde belastingen op 10.000 euro dan is er geen sanctie zolang de verschuldigde belasting niet hoger is dan 13300. Inderdaad 13300 x 9 % = 1200 , die door de ontvangen vergoeding van 10.000 * 12 % = 1.200 wordt weggewerkt.
Blijkt men toch 15000 te moeten vooraf betalen en lukt het om tegen 20.12.24 de verhoging af te werken : de verhoging bedraagt 15.000 * 9 % = 1.350 die weggewerkt wordt door 10.000 * 12 % = 1200 en door een storting uiterlijk 20.12.24 van 2500 gezien 2500 * 6 % = 150 m.a.w. 1.200 + 150 = 1.350. .
Conclusie : er werd toch slechts 10.000 + 2500 = 12.500 vooraf betaald terwijl er 15.000 als belasting te betalen valt. Het is evident dat bij de ontvangst van het aanslagbiljet de 15.000 – 12.500 nog zal te betalen zijn doch zonder enige verhoging.
Teveel voorafbetalen is wel af te raden gezien geen bonificatie wordt toegekend op het teveel betaalde bedrag . Als men het tijdig weet dan kan men het teveel van de betaalde voorafbetaalde terugvorderen.
Conclusie : er resteert niet veel tijd meer om de eerste voorafbetaling uit te voeren.

José Haustraete – 3.4.24

VABF vzw

Langeplankstraat 25/3
9052 Gent
 

0492 44 12 25
secretariaat@vabf.be

 

RPR BE0867.781.893 Gent, afd. Gent
IBAN BE56 7370 1423 4488 | BIC KRED BEBB

Erkend vormingsoperator ITAA
Erkenningsnummer KMO portefeuille DV.O102197