VABF ijvert voor een forfaitair bedrag voor terugbetaling oplaadkosten van elektrische wagens

VABF betreurt dat de overheid geen rechtszekere en eenvoudige manier aanbiedt voor de terugbetaling van laadbeurten voor elektrische bedrijfswagen bij de werknemers en bedrijfsleiders wanneer deze thuis worden opgeladen door werknemers en bedrijfsleiders. De minister schrijft momenteel voor dat in casu enkel de werkelijke kosten mogen vergoed worden. 

Door de vele soorten en aanbieders van energiecontracten, de mogelijkheid voor variabele- en vaste tarieven, de bijkomende kosten (vaste vergoeding energieleverancier, bijdrage groene stroom en WKK, nettarieven en heffingen en toeslagen) is het een haast onmogelijke taak om periodiek een exacte kostprijs voor de elektriciteit te gaan bepalen. Bovendien is het bijzonder tijdrovend om deze oefening voor elke werknemer en bedrijfsleider elke maand te maken. 

Zodra de wetgever de mogelijkheid voorziet om een forfaitaire vergoeding per kwh mogelijk te maken, zal dit de efficiëntie en de rechtszekerheid ten goede komen. Wij menen dat de tarieven die maandelijks door de VREG gepubliceerd worden, hiervoor een goede leidraad zijn. Rekening houdend met een mogelijke foutenmarge van 5 cent per kwh en gesteld dat we rekening houden met een verbruik van 20 kw per 100 km en jaarlijks 20.000 km, dan is de foutmarge 200 euro op jaarbasis of amper 0,54 euro per dag. 

Wij vragen dan ook met aandrang dat de overheid de wetgeving aanpast en de mogelijkheid voorziet van de terugbetaling op basis van een forfait per kwh.

VABF vzw

Langeplankstraat 25/3
9052 Gent
 

0492 44 12 25
secretariaat@vabf.be

 

RPR BE0867.781.893 Gent, afd. Gent
IBAN BE56 7370 1423 4488 | BIC KRED BEBB

Erkend vormingsoperator ITAA
Erkenningsnummer KMO portefeuille DV.O102197