Aangifte rekeningen en levensverzekeringen in het buitenland

FOD  Financiën herinnert er ons aan dat de rekeningen en levensverzekeringen in het buitenland aangegeven moeten worden in de aangifte PB. De melding van deze rekeningen moet tevens gebeuren bij de Nationale Bank van België.

Links: https://www.nbb.be/nl/kredietcentrales/centraal-aanspreekpunt/buitenlandse-rekeningen

VABF vzw

Kleemstraat 84
9041 Gent
T: 09 255 50 94
E: secretariaat@vabf.be

RPR BE0867.781.893 Gent, afd. Gent
IBAN BE56 7370 1423 4488 | BIC KRED BEBB

Erkend vormingsoperator ITAA
Erkenningsnummer KMO portefeuille DV.O102197