Aftrekbare autokosten en minderwaarden op autovoertuigen.

Vraag nr. 138 van de heer volksvertegenwoordiger Dirk Van der Maelen van 07 maart 2013 (N.) aan deminister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken

Kosten gedaan of gedragen vanaf 1.1.2012.

De nieuwe berekeningswijze van de vanaf 1.1.2012 toegekende voordelen van alle aard voor het privé-gebruik van ter beschikking gestelde autovoertuigen (cf. artikel 36, § 2, WIB 92) heeft volgens de administratie tot gevolg dat de bovenbedoelde administratieve tolerantie niet meer kan gelden voor de desbetreffende autokosten die vanaf diezelfde datum gedaan of gedragen zijn.

 

Bijlagen: 

VABF vzw

Langeplankstraat 25/3
9052 Gent
 

0492 44 12 25
secretariaat@vabf.be

 

RPR BE0867.781.893 Gent, afd. Gent
IBAN BE56 7370 1423 4488 | BIC KRED BEBB

Erkend vormingsoperator ITAA
Erkenningsnummer KMO portefeuille DV.O102197