BAB Kortrijk & VABF gent Stappen naar het Grondwettelijk Hof

BAB Kortrijk & VABF GENT bundelen de krachten en stappen samen naar het Grondwettelijk Hof. In het kader van de verlaging van de vennootschapsbelasting werd beslist dat het tarief van de door de fiscus verschuldigde moratoriumintresten altijd 2 procentpunten lager zal zijn dan de nalatigheidsintresten die een belastingplichtige moet betalen. Voor 2018 ligt het tarief van moratoriumintresten op 2 procent, dat voor de nalatigheidsintresten op 4 procent.

Een groep van belastingplichtigen en de beroepsverenigingen VZW VABF Gent en B.A.B. Kortrijk die de belangen behartigen voor accountants, bedrijfsrevisoren, belastingconsulenten, boekhouders en fiscale beroepsbeoefenaars oordeelt dat er sprake is van discriminatie en heeft daarom een procedure aangespannen voor het Grondwettelijk Hof.

Wij houden U evident op de hoogte. Lees hier het artikel online

VABF vzw

Langeplankstraat 25/3
9052 Gent
 

0492 44 12 25
secretariaat@vabf.be

 

RPR BE0867.781.893 Gent, afd. Gent
IBAN BE56 7370 1423 4488 | BIC KRED BEBB

Erkend vormingsoperator ITAA
Erkenningsnummer KMO portefeuille DV.O102197