BTW Intervat - BIZTAX - Tax-On-Web

Volgende aangiftes zijn nu verplichting electronisch in te dienen - BTW - BIZTAX (zou al vanaf aj 2014 maar zeker vanaf aj 2015)

 

Het huidig gebruikte systeem om aangiftes inzake BTW en VenB electronisch in te dienen zal mettertijd aangepast worden.

De indiener zal, zoals voor Tax-On-Web, over een electronisch Fediam mandaat moeten beschikken.

Vanaf nu kan er al een electronisch mandaat inzake BTW - VenB – BNI/Ven en RPB aangemaakt worden.

Het systeem werkt op identiek dezelfde manier als de aanmaak van een electronisch mandaat voor Tax On Web.  Het is trouwens in dezelfde toepassing dat je moet inloggen en je kunt in dezelfde toepassing gelijktijdig het mandaat aanmaken zowel voor BTW en Biztax, of BTW en TOW.

Met dit mandaat zal je, op termijn, ook via MyMinFin de ingediende aangiftes, het aanslagbiljet en eventuele andere documenten die deel uit maken van het fiscaal dossier, kunnen raadplegen en inzake BTW  de rekening courant, de bijzondere rekeningen e.d.

Op dit ogenblik is echter alleen het mandaat voor Tax-On- Web effectief nodig voor de indiening van de aangiftes personenbelasting.   Voor de aangiftes BTW blijft het huidige systeem nog tot nader order bestaan terwijl het mandaat voor Biztax maar in voege zal gaan ten vroegste vanaf aanslagjaar 2015.   Ter info, de mogelijkheid tot indiening van BTW aangiftes via het nieuwe systeem was voorzien voor 11/02/2014 maar is voorlopig al uitgesteld tot maart.

 

Tevens zijn er, in de loop van het jaar 2014, onderhoudswerkzaamheden gepland waarin de toepassingen niet beschikbaar zullen zijn.

Deze data zijn 8 en 9 maart – 7 en 8 juni – 6 en 7 september en 6 en 7 december.   Andere ogenblikken waarop het systeem buiten dienst gezet wordt voor onderhoud zijn ook nog mogelijk.

VABF vzw

Langeplankstraat 25/3
9052 Gent
GSM: 0492 44 12 25

E: secretariaat@vabf.be

RPR BE0867.781.893 Gent, afd. Gent
IBAN BE56 7370 1423 4488 | BIC KRED BEBB

Erkend vormingsoperator ITAA
Erkenningsnummer KMO portefeuille DV.O102197