Btw kwartaal indiener

Bent u btw-belastingplichtige en dient u kwartaalaangiftes in?

Dan zijn, vanaf 01 april 2017, de verplichte kwartaalvoorschotten afgeschaft en moet u aldus geen voorschot meer betalen in de 2e en 3e maand van het kwartaal.  

Als u echter kwartaalvoorschotten wil blijven betalen om te vermijden dat de afrekening op het einde van het kwartaal een te hoog bedrag wordt, dan mag u dat uiteraard nog altijd doen - het bedrag kunt u vrij bepalen in functie van uw vorige aangifte of in functie van uw omzet of een vast bedrag.

Vrije keuze - bespreek dit met uw fiscaal raadgever - om het enigzins overzichtelijk te houden raden we wel aan om afgeronde bedragen te betalen als voorschot.

 

Naar analogie met de maandaangevers is er enkel in de maand december een verplicht voorschot tegen uiterlijk 24 december. 

Om het bedrag van dat voorschot te bepalen, heeft u de keuze tussen de volgende 2 manieren:

•    U kiest voor de effectief verschuldigde BTW voor de handelingen verricht van 1 oktober tot en met 20 december. (voor maandaangevers periode 01 december tot 20 december)   In dat geval moet u het rooster 91 invullen in uw aangifte voor de handelingen van het 4e kwartaal, (of maand december)  die u ten laatste op 20 januari  moet indienen.

•    U kiest voor hetzelfde bedrag als de verschuldigde btw voor de handelingen van de 3e kwartaal (voor maandaangevers maand november) van het betreffende jaar.  Dan vult u niets in in rooster 91 van de aangifte 4e kwartaal (of maand december)

VABF vzw

Langeplankstraat 25/3
9052 Gent
GSM: 0492 44 12 25

E: secretariaat@vabf.be

RPR BE0867.781.893 Gent, afd. Gent
IBAN BE56 7370 1423 4488 | BIC KRED BEBB

Erkend vormingsoperator ITAA
Erkenningsnummer KMO portefeuille DV.O102197