Cijferberoepen: voorlopig geen bijkomend uitstel voor de belastingaangifte via TOW door mandatarissen

De FOD Financiën heeft beslist dat er voorlopig geen bijkomend uitstel wordt verleend aan de mandatarissen voor de belastingaangiften via Tax-on-web.  De uiterste indiendingsdatum voor de aangiften in de personenbelasting blijft voor u dus 29 oktober 2015.  We volgen de situatie echter op de voet op. Mochten er zich voor 29 oktober grote ICT-problemen voordoen, dan zullen we zorgen voor een pragmatische oplossing. 

 

Bron fod financiën 

VABF vzw

Langeplankstraat 25/3
9052 Gent
GSM: 0492 44 12 25

E: secretariaat@vabf.be

RPR BE0867.781.893 Gent, afd. Gent
IBAN BE56 7370 1423 4488 | BIC KRED BEBB

Erkend vormingsoperator ITAA
Erkenningsnummer KMO portefeuille DV.O102197