Circulaire gepubliceerd: modaliteiten vastklikken reserves

Ci.RH.233/629.295 (AaFisc. 35/2013) dd. 01.10.2013

De circulaire bevat een eerste commentaar op art. 537, WIB 92, zoals ingevoegd door art. 6, PW 28.6.2013.

VABF vzw

Langeplankstraat 25/3
9052 Gent
 

0492 44 12 25
secretariaat@vabf.be

 

RPR BE0867.781.893 Gent, afd. Gent
IBAN BE56 7370 1423 4488 | BIC KRED BEBB

Erkend vormingsoperator ITAA
Erkenningsnummer KMO portefeuille DV.O102197