Data indiening aangifte personenbelasting aanslagjaar 2018

De nieuwe data voor het indienen van de aangiftes personenbelasting aanslagjaar 2018 zijn gekend

  • 29/06/2018 indiening op papier
  • 12/07/2018 indiening via Tax On Web door de belastingplichtige zelf
  • 25/10/2018 indiening via Tax On Web via een mandataris (boekhouder - accountant)
  • 00/00/2018 indiening aangiftes forfaitaire belastingplichtigen (zowel papier als TOW) nog niet gekend

We raden de mandatarissen sterk aan om niet te wachten met indiening van de aangiften van hun klanten tot einde van de termijn om de piekperiode eind oktober te vermijden

bron: minfin.

VABF vzw

Langeplankstraat 25/3
9052 Gent
 

0492 44 12 25
secretariaat@vabf.be

 

RPR BE0867.781.893 Gent, afd. Gent
IBAN BE56 7370 1423 4488 | BIC KRED BEBB

Erkend vormingsoperator ITAA
Erkenningsnummer KMO portefeuille DV.O102197