DE BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING MET BETREKKING TOT DE TOEPASSING VAN DE OVERGANGSREGELING ZOALS VERMELD IN ARTIKEL 537 WIB 92

Ontwerpadvies

VABF vzw

Kleemstraat 84
9041 Gent
T: 09 255 50 94
E: secretariaat@vabf.be

RPR BE0867.781.893 Gent, afd. Gent
IBAN BE56 7370 1423 4488 | BIC KRED BEBB

Erkend vormingsoperator ITAA
Erkenningsnummer KMO portefeuille DV.O102197