Gesplitste aankoop blijft mogelijk !

Minister van financiën Koen Geens heeft duidelijkheid geschapen omtrent de gesplitste aankoop.

Zo blijft een gesplitste aankoop ook mogelijk na 1 september 2013 indien er aan een aantal voorwaarden is voldaan. Zo kan een gesplistste aankoop van vastgoed als er schenkingsrechten zijn betaald of als de "begiftigde" vrij kon beschikken over het geschonken geld.

lees meer : http://www.tijd.be/r/t/1/id/9380063

VABF vzw

Langeplankstraat 25/3
9052 Gent
GSM: 0492 44 12 25

E: secretariaat@vabf.be

RPR BE0867.781.893 Gent, afd. Gent
IBAN BE56 7370 1423 4488 | BIC KRED BEBB

Erkend vormingsoperator ITAA
Erkenningsnummer KMO portefeuille DV.O102197