Incorporatie van reeds belaste reserves in kapitaal - vastklikken RV aan 10%

De programmawet van 28 juni 2013 voert een tijdelijke (overgangs)maatregel in die de ondernemingen in staat stelt hun belaste reserves te incorporeren in kapitaal en de liquidatiebelasing op deze incorporatie te laten vastklikken aan het tarief van 10% R.V.

Zie programmawet

Tijd is beperkt voor actie!

Datum afsluiting laatste boekjaar voor 1/10/2014Tijdspanne om reserves om te zettenResterend aantal maanden

31/10/20131/07/2013-31/10/20134 maanden

30/11/20131/07/2013-30/11/20135 maanden

31/12/20131/07/2013-31/12/20136 maanden

31/03/20141/07/2013-31/03/20149 maanden

30/06/20141/07/2013-30/06/201412 maanden

30/09/20141/10/2013*-30/09/201412 maanden

Dividenduitkeringen voor 1 april 2013 komen niet in aanmerking.

De meeste vennootschappen sluiten hun boekjaar af per 31/12, er rest hun dus maar weinig tijd om over te gaan tot een kapitaalverhoging.

VABF vzw

Langeplankstraat 25/3
9052 Gent
GSM: 0492 44 12 25

E: secretariaat@vabf.be

RPR BE0867.781.893 Gent, afd. Gent
IBAN BE56 7370 1423 4488 | BIC KRED BEBB

Erkend vormingsoperator ITAA
Erkenningsnummer KMO portefeuille DV.O102197