Indieningstermijn rechtspersonenbelasting en belasting niet-inwoners / vennootschappen verlengd tot 22 oktober 2014

De indieningstermijn voor de aangiften (papier of via Biztax) rechtspersonenbelasting enbelasting niet-inwoners / vennootschappen die normaal loopt tot 30 september 2014, wordtverlengd tot 22 oktober 2014. Opgelet: de indieningstermijnen van de aangiften in de vennootschapsbelasting blijven ongewijzigd.

VABF vzw

Langeplankstraat 25/3
9052 Gent
GSM: 0492 44 12 25

E: secretariaat@vabf.be

RPR BE0867.781.893 Gent, afd. Gent
IBAN BE56 7370 1423 4488 | BIC KRED BEBB

Erkend vormingsoperator ITAA
Erkenningsnummer KMO portefeuille DV.O102197