Indieningstermijn TOW verlengd tot 05/11/2015

Bericht op site Fod Financiën dd 23 oktober 2015

Minister van Financiën, Johan Van Overtveldt besliste zopas om de termijn voor indiening van de aangiften personenbelasting via Tax On Web door mandatarissen voor hun cliënten met een week te verlengen tot en met 5 november 2015

VABF vzw

Kleemstraat 84
9041 Gent
T: 09 255 50 94
E: secretariaat@vabf.be

RPR BE0867.781.893 Gent, afd. Gent
IBAN BE56 7370 1423 4488 | BIC KRED BEBB

Erkend vormingsoperator ITAA
Erkenningsnummer KMO portefeuille DV.O102197