​​​​​​​Indieningstermijnen aangiften 2022

Aangiften in de personenbelasting

  • Indieningstermijn voor de papieren aangifte: 30 juni 2022
  • Termijn voor de wijziging van het voorstel van vereenvoudigde aangifte via het papieren antwoordformulier: 30 juni 2022
  • Termijn voor de wijziging van het voorstel van vereenvoudigde aangifte via Tax-on-web: 15 juli 2022 (voor burgers en mandatarissen).
  • Indieningstermijn voor de aangifte via Tax-on-web voor burgers: 15 juli 2022
  • Indieningstermijn voor de aangifte via Tax-on-web voor mandatarissen: 30 september 2022

Als u de aangifte van uw cliënt echter vóór 30 augustus 2022 indient, geniet uw cliënt een voordeel:

  • hij zal zijn terugbetaling sneller ontvangen
  • of hij zal later moeten betalen.


Aangiften in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners - vennootschappen

  • Indieningstermijn: 17 oktober 2022
  • Biztax (aanslagjaar 2022) zal beschikbaar zijn op 17 mei 2022

 

Btw-aangiften

Zie Btw-kalender

VABF vzw

Langeplankstraat 25/3
9052 Gent
GSM: 0492 44 12 25

E: secretariaat@vabf.be

RPR BE0867.781.893 Gent, afd. Gent
IBAN BE56 7370 1423 4488 | BIC KRED BEBB

Erkend vormingsoperator ITAA
Erkenningsnummer KMO portefeuille DV.O102197