Jongerentraject 2016 - BAB Kortrijk & VABF Gent

Beste stagiairs en confraters,

BAB Kortrijk en VABF Gent hebben na overleg besloten om vanaf heden samen de kar te trekken van de jeugd. Dit betekent concreet dat beide beroepsverenigingen alles in het werk zullen stellen om de stagiairs van het IAB en BIBF te doen slagen voor het bekwaamheidsexamen.

Concreet zal BAB Kortrijk en VABF Gent samen het zesde jongerenbegeleidingstrajectorganiseren.

De voordelen van onze samenwerking:

Voordelen voor de beroepsleden.

Door deze samenwerking willen beide beroepsverenigingen  een breder signaal geven dat ons diensten beroep nood heeft aan samenwerking en bundeling van de middelen. 

Daarenboven wensen wij als BIBF-er of als IAB-er via de beroepsvereniging zelf in te staan voor de opleiding en begeleiding zowel van stagiairs als van confraters. Mits dit via beroepsverengingen te organiseren  sturen we eigenlijk zelf mee aan ons beroep en onze toekomst.

Samen met de schoolopleidingen is deze vorm van opleiding de logische keuze gezien de beroepsbeoefenaars de praktische kennis best beheersen en gezien er bij dergelijke initiatieven een return voor het beroep en voor de leden van het beroep zelf gerealiseerd wordt.

Immers een beroepsvereniging is er door de leden en voor de leden. Meestal zijn de leden bij voorkeur stagemeester van onze toekomstige leden/confraters en aldus betrokken en deels mede verantwoordelijk in het proces.

Voordelen voor de stagiairs

De samenwerking van beide beroepsverenigingen zal voor het eerste jaar voornamelijk gefocust worden op de verderzetting van het oorspronkelijk en succesvolle BAB Kortrijk initiatief voor de opleiding van de stagiairs met betrekking tot de voorbereiding van de examens van het BIBF en IAB.

Dit zal  nu gebeuren  onder gemeenschappelijk noemer van beide verenigingen en dit heeft deze organisatie de middelen en de mogelijkheid om de opleidingen stapsgewijs nog beter en efficiënter te organiseren.  Op termijn wordt de opleiding nog breder uitgewerkt onder andere met betrekking tot de mondelinge proeven.

Uit gegevens van het verleden en uit getuigenissen van stagiairs blijkt dat de slaagkansen van de stagiairs significant stijgen ten gevolge van het bijwonen van deze opleidingen.

Het is onze hoop dat u deze visie onderschrijft en ondersteunt met uw aanwezigheid en/of uw aanbeveling.

 

Namens het bestuur en de jongerencommissie van BAB Kortrijk en VABF Gent

VABF vzw

Langeplankstraat 25/3
9052 Gent
 

0492 44 12 25
secretariaat@vabf.be

 

RPR BE0867.781.893 Gent, afd. Gent
IBAN BE56 7370 1423 4488 | BIC KRED BEBB

Erkend vormingsoperator ITAA
Erkenningsnummer KMO portefeuille DV.O102197