Nieuwe beslissing BTW: BTW aftrek bedrijfswagens en andere roerende goederen.

Wetswijziging op 1 januari 2011:  Artikelen 45, §§ 1, 1quinquies en 2 en 19, § 1, van het Btw-Wetboek

Beslissing nr. E.T. 119.650/3 van 11 december 2012 (addendum)

Wijzigende bepalingen (deel A van het addendum)

Belangrijke wijzigingen:

  • definitie van de beoogde vervoermiddelen
  • definitie van het begrip “woon-werkverkeer”
  • opheffing van de minimumdrempel voor de toepassing van methode 3
  • regeling voor fiscale lichte vrachtwagens (met inbegrip van een methode 4)

download de volledige beslissing hieronder

VABF vzw

Langeplankstraat 25/3
9052 Gent
 

0492 44 12 25
secretariaat@vabf.be

 

RPR BE0867.781.893 Gent, afd. Gent
IBAN BE56 7370 1423 4488 | BIC KRED BEBB

Erkend vormingsoperator ITAA
Erkenningsnummer KMO portefeuille DV.O102197