Nieuwe formaliteit bij neerlegging: verklaring afwezigheid bestuursverbod

Bij elke (her)benoeming van een mandataris moet je voortaan een extra stuk toevoegen bij de neerlegging van de publicatie bij de griffie van de ondernemingsrechtbank. Het gaat meer bepaald over een ondertekende verklaring dat de (her)benoemde bestuurder geen bestuursverbod heeft opgelopen in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte. 

VABF vzw

Langeplankstraat 25/3
9052 Gent
 

0492 44 12 25
secretariaat@vabf.be

 

RPR BE0867.781.893 Gent, afd. Gent
IBAN BE56 7370 1423 4488 | BIC KRED BEBB

Erkend vormingsoperator ITAA
Erkenningsnummer KMO portefeuille DV.O102197