Nieuwe richtlijnen voor de afzonderlijke aanslag in de vennootschapsbelasting en de rechtspersonenbelasting

De wet van 17.6.2013 (BS 28.6.2013)  wijzigt de bepalingen van de afzonderlijke aanslag (geheime commisielonen).

VABF vzw

Langeplankstraat 25/3
9052 Gent
GSM: 0492 44 12 25

E: secretariaat@vabf.be

RPR BE0867.781.893 Gent, afd. Gent
IBAN BE56 7370 1423 4488 | BIC KRED BEBB

Erkend vormingsoperator ITAA
Erkenningsnummer KMO portefeuille DV.O102197