Nieuws ivm 80% regel

Er is goed nieuws ivm de toepassing van de circulaire 2022/C/33 en aanverwante. In deze circulaire wordt een nieuwe techniek om het wettelijk pensioen in de 80 % regel te schatten toegepast.
In deze en de volgende circulaires C/79 en C/81 werd het pensioen van een zelfstandige tot en met 2020 geschat op 25 % van het inkomen van 2020, met een minimum en een zeer hoog maximum (35.896 EUR voor 2021 en 38.236 EUR voor 2022)
Dat abnormaal hoge maximum wordt nu, na lobbying van Assuralia, door de FOD financiën teruggebracht tot 17.948 EUR voor 2021 en 19.118 EUR voor 2022.

Dit heeft een grote impact, vooral voor IPT polissen voor zelfstandigen die tot 2021 al een lange loopbaan hadden en/of zelfstandigen met een hoog inkomen (meer dan afgerond 73.000 EUR)

Het is zeer jammer dat deze regel pas op 22/12/2022, net voor het jaareinde, bekend wordt gemaakt.

Deze wijziging wordt verder onderzocht, wij houden u op de hoogte.

VABF vzw

Langeplankstraat 25/3
9052 Gent
 

0492 44 12 25
secretariaat@vabf.be

 

RPR BE0867.781.893 Gent, afd. Gent
IBAN BE56 7370 1423 4488 | BIC KRED BEBB

Erkend vormingsoperator ITAA
Erkenningsnummer KMO portefeuille DV.O102197