Onroerende voorheffing - José Haustraete

Woensdag 31 maart is zeer nabij:

betaal geen onroerende voorheffing ten onrechte

 

Onroerende voorheffing

 

Wie als verhuurder in 2020 minstens 90 dagen niet kon verhuren, kan vermindering van de onroerende voorheffing krijgen EN op de aangifte inkomstenbelasting eveneens vrijstelling krijgen. Doch: uiterlijk woensdag 31.3.21 bezwaar in te dienen

VABF vzw

Langeplankstraat 25/3
9052 Gent
GSM: 0492 44 12 25

E: secretariaat@vabf.be

RPR BE0867.781.893 Gent, afd. Gent
IBAN BE56 7370 1423 4488 | BIC KRED BEBB

Erkend vormingsoperator ITAA
Erkenningsnummer KMO portefeuille DV.O102197