Overnames - attesten van "geen schuld"

Bij een overname zijn de benodigde attesten ruimschoots bekend, althans de 4 eerste waarmee het ooit begonnen is, zijnde:

  Directe belastingen  - BTW - RSZ en het sociaal statuut

Door de staatshervorming is er echter, door de overheveling van bepaalde belastingen naar de gewesten,  in alle stilte een attest bijgekomen welke op heden veelal vergeten wordt, namelijk deze van de Gewestelijke Belastingdienst - voor ons veelal de Vlaamse Belastingdienst maar eventueel ook van haar zusteradministraties van het Brusselse of Waalse Gewest. Denk bij deze laatste ook aan de taal bij de aanvraag.

VABF vzw

Langeplankstraat 25/3
9052 Gent
GSM: 0492 44 12 25

E: secretariaat@vabf.be

RPR BE0867.781.893 Gent, afd. Gent
IBAN BE56 7370 1423 4488 | BIC KRED BEBB

Erkend vormingsoperator ITAA
Erkenningsnummer KMO portefeuille DV.O102197