Overzicht indieningstermijnen 2019

Aangifte in de personenbelasting

  • Indieningstermijn voor de papieren aangifte: 28 juni 2019
  • Indieningstermijn voor de aangifte via Tax-on-web voor burgers: 11 juli 2019
  • Indieningstermijn voor de aangifte via Tax-on-web voor mandatarissen: 24 oktober 2019

Aangifte in de vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en belasting niet-inwoners vennootschappen 

  • Indieningstermijn: 26 september 2019
  • Biztax (aanslagjaar 2019) zal beschikbaar zijn vanaf 20 juni 2019

Aangifte in de belasting niet-inwoners natuurlijke personen

  • Indieningstermijn voor de papieren aangifte: 7 november 2019
  • Indieningstermijn voor de aangifte via Tax-on-web voor burgers: 5 december 2019
  • Indieningstermijn voor de aangifte via Tax-on-web voor mandatarissen: 5 december 2019
  • De aangiften voor aanslagjaar 2019 zullen beschikbaar zijn in Tax-on-web vanaf 12 september 2019

VABF vzw

Langeplankstraat 25/3
9052 Gent
GSM: 0492 44 12 25

E: secretariaat@vabf.be

RPR BE0867.781.893 Gent, afd. Gent
IBAN BE56 7370 1423 4488 | BIC KRED BEBB

Erkend vormingsoperator ITAA
Erkenningsnummer KMO portefeuille DV.O102197