TOW indieningstermijn mandataris tot 14 november 2014

De indieningstermijn voor aangiftes personenbelasting Tax On Web mandataris is verlengd tot 14 november 2014.

Dit omwille van de technische problemen die zich voorgedaan hebben, niet alleen bij TOW zelf maar ook bij het achterliggende ICT platform van de overheid.

VABF vzw

Langeplankstraat 25/3
9052 Gent
 

0492 44 12 25
secretariaat@vabf.be

 

RPR BE0867.781.893 Gent, afd. Gent
IBAN BE56 7370 1423 4488 | BIC KRED BEBB

Erkend vormingsoperator ITAA
Erkenningsnummer KMO portefeuille DV.O102197