Uiterste indieningsdatum voor de “forfaitaire belastingplichtigen"

De uiterste datum voor de terugzending van de aangifte in de personenbelasting van de “forfaitaire belastingplichtigen” is bepaald op dinsdag 10 december 2013, zowel voor de papieren versie als voor de elektronische aangifte via Tax-on-web.

Wat de landbouwers (gewone teelten en speciale teelten) betreft beschikken hun mandatarissen automatisch over een bijkomende termijn tot en met vrijdag 10 januari 2014 voor het indienen van een elektronische aangifte via Tax-on-web (voor de papieren aangiften is er geen bijkomend uitstel)

 

Bron: ministerie van financien.

VABF vzw

Langeplankstraat 25/3
9052 Gent
 

0492 44 12 25
secretariaat@vabf.be

 

RPR BE0867.781.893 Gent, afd. Gent
IBAN BE56 7370 1423 4488 | BIC KRED BEBB

Erkend vormingsoperator ITAA
Erkenningsnummer KMO portefeuille DV.O102197