Bart Van Coile

Gecertificeerd fiscaal accountant en bestuurder - VAN COILE & PARTNERS CVBA

Het accountantskantoor Van Coile & Partners streeft ernaar een vertrouwen op te bouwen met de bedrijfsleider, zodat deze een gesprekspartner heeft voor zijn fiscale en accountancyvragen. Hierbij adviseert het kantoor zowel KMO’s als grote ondernemingen.

Huidige functies

ITAA

 • Voorzitter overgangsraad ITAA - vanaf de wet van 17 maart 2019 (fusie IAB en BIBF)


Voorheen opgenomen functies binnen IAB:

 • Voorzitter IAB (vanaf april 2019 tot KB van 30 september 2020 welke de oude Instituten volledig deed overgaan naar het ITAA)
 • Ondervoorzitter IAB (april 2013 tot april 2019)
 • Vertegenwoordiger voor het I.A.B in Cap-Vlaanderen, het overlegorgaan voor de wet op de continuïteit ondernemingen
 • Lid van de werkgroep Organisatie van de kantoren en procedures welke aanleiding gaf tot het accent van begeleiding in het kader van de kwaliteitstoetsing
 • Lid van de nieuwe Commissie kwaliteitstoetsing
 • Lid van de Raad en Uitvoerend Comité


VABF 

 • Organiseren seminaries en colloquia voor accountants, bedrijfsrevisoren, belastingconsulenten, boekhouders en fiscalisten. Bart Van Coile is lid van VABF

Voorheen opgenomen functies binnen VABF:

 • Voorzitter VABF(januari 2003 tot januari 2013)
 • Raadslid VABF (januari 2013 tot januari 2019)
   

I-Prof

 • Afstemmen interprofessionele relaties tussen notarissen en advocaten. Bart Van Coile is lid van I-Prof en lid van de Raad van Bestuur!

Voorheen opgenomen functie binnen I-Prof : 

 • Voorzitter (2017-2020)

BERA

 • Vereniging van Externe Bedrijfsrevisoren en Accountants. Bart Van Coile is lid van deze vereniging

HOGESCHOOL GENT

 • Ereambassadeur (juni 2014 – tot heden)

Academische carrière en specialisaties

Werkervaring

Bestuurder - Vennoot, Van Coile & Partners CV
Gecertificeerd fiscaal accountant

 

 • Januari 2022 : Omvorming conform WVV tot CV
  • Medevennoten : Bob Liekens – Petra Schietecatte – Tanguy Van De Voorde – Wouter Pieter – Koen De Wispelaere
 • Januari 2008: Omvorming Van Coile & Partners CVBA
  • Medevennoten Bob Liekens – Petra Schietecatte
 • December 2003: Omvorming tot Van Coile & Partners bvba
 • Juli 1990: Omvorming tot Accountantskantoor B. Van Coile bvba
  • Samenwerkend met Accountantskantoor R. Van den Abeele bvba
 • Juli 1986: Bestuurder – aandeelhouder P.K.R. Accountancy NV
 • Mei 1985: Bediende P.K.R. Accountancy NV
 • April 1985: Opleiding kantoordirecteur reserve 2,5 - Kredietbank (nu KBC)

Opleiding

 • Accountant IAB – Belastingconsulent
 • Robbins Research International, Inc. : Wealth Mastery (bijkomende opleiding)
 • Boekhouden A6/A1
 • Bank, Beurs en Financiën A6/B1
 • 1 jaar bijkomend : specialisatie verzekeringen A6/B1

Aankomende vormingen

Reeds gegeven vormingen

Publicaties

 • De accountant 2.0
 • Deontologie
 • Efficiënte kantoororganisatie
 • Digitalisering in ons beroep Beroep in verandering – Toekomst van ons beroep
 • E-stox
 • UBO
 • AWW
 • Symposium HoGent: mijn boekhouder/accountant, mijn partners in business
 • Identificatie tot antiwitwaswetgeving
 • WCO
 • Kwaliteitsbewaking
 • E-invoicing en E-facturatie
 • Organisatie van uw kantoor
 • Kwaliteitstoetsing
 • Gastcollege Arteveldehogeschool ‘uitzetting over het beroep van boekhouder/accountant/belastingconsulent’
 • Optimale structurering van uw kantoor
 • AWW praktisch binnen de kantoren I-prof
 • KMO-portefeuille: een steun voor onze adviezen 
 • De accountant: hoofdrolspeler in de preventie van de moeilijkheden en de opvolging van de herstelmaatregelen …
 • Accountants en belastingconsulenten : “Steunpilaren van een gezond bedrijf, uw financiële en fiscale raadgevers bij uitstek”
 • Kenniselementen voor accountantskantoren
 • Informaticatoepassingen
 • Wat verwachten we?
 • Onecafé Paperless (Engels)
 • Elektronisch dossier IAB
 • Vat Package
 • Ons Beroep
 • Balansen opvragen en ratio’s lezen
 • Optimalisatie van winstverdeling - december 2006
 • How to set up a business plan?
 • De voor –en nadelen van een filiaal in België versus de voor –en nadelen van een onderneming in België
 • Werken met een vennootschap
 • De nieuwe VZW wetgeving

VABF vzw

Langeplankstraat 25/3
9052 Gent
 

0492 44 12 25
secretariaat@vabf.be

 

RPR BE0867.781.893 Gent, afd. Gent
IBAN BE56 7370 1423 4488 | BIC KRED BEBB

Erkend vormingsoperator ITAA
Erkenningsnummer KMO portefeuille DV.O102197