Niels Vanderschelden

Bedrijfsrevisor
  • Bedrijfsrevisor sedert 2015 bij het kantoor HLB Dodémont-Van Impe & Co
  • Intern gecertificeerd accountant sedert 2021
  • Audit manager van HLB Dodémont-Van Impe & Co kantoor Kortrijk
  • Verstrekker van interne opleidingen bij HLB Dodémont – Van Impe & Co
  • Licentiaat Toegepaste Economische Wetenschappen aan de KUL (juni 2006)

VABF vzw

Langeplankstraat 25/3
9052 Gent
 

0492 44 12 25
secretariaat@vabf.be

 

RPR BE0867.781.893 Gent, afd. Gent
IBAN BE56 7370 1423 4488 | BIC KRED BEBB

Erkend vormingsoperator ITAA
Erkenningsnummer KMO portefeuille DV.O102197