Historiek

De geschiedenis van de BBAV, voluit de "Beroepsvereniging voor Belastingconsulenten en Accountants", vindt haar oorsprong op 29 november 1963 in Gent, onder de voorlopige benaming "Nationale Federatie der Fiskale Raadgevers van België”, afdeling Oost-Vlaanderen. 


Op 24 november 1964 verkreeg ze het statuut van wettelijk erkende beroepsvereniging en nam ze de naam aan van "Beroepsvereniging voor belastingconsulenten en accountants".


De BBAV richtte op  7 oktober 1967 het eerste in België gehouden congres in, gewijd aan de studie van de belasting over de toegevoegde waarde. Dit congres wordt later beschouwd als de eerste wetenschappelijke benadering van dit onderwerp in België.
Op 25 juli 2004 zag VABF vzw, de "Vereniging van accountants, bedrijfsrevisoren, belastingconsulenten, boekhouders en fiscalisten" vzw, het levenslicht. Dit markeerde een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van professionele dienstverlening op het gebied van accountancy en fiscaliteit. 


Het 50-jarig bestaan van deze organisatie werd in 2013 uitbundig gevierd met een wetenschappelijk symposium over "ethisch ondernemen", gevolgd door een receptie en diner voor alle leden.
Sinds 2020 werken VABF en BAB Kortrijk intens samen, waardoor ze hun dienstverlening verder konden versterken en uitbreiden. Dit was een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van beide organisaties, waarbij ze hun expertise combineerden om nog beter tegemoet te komen aan de behoeften van hun leden.


Op 23 juni 2024 vierde VABF haar 60-jarig bestaan, een indrukwekkende prestatie die getuigt van de voortdurende relevantie en impact van de organisatie in de sector van accountancy, belastingadvies en aanverwante vakgebieden. 
Gedurende haar geschiedenis heeft VABF zich voortdurend ingezet voor de vorming van haar leden en hun aanpassing aan de voortdurend wijzigende juridische, fiscale en boekhoudkundige actualiteit. Dit getuigt van het engagement van VABF om te blijven evolueren en innoveren.
 

Join the pack! Word vandaag nog VABF lid.

VABF stelt zich, als beroepsvereniging tot doel om de beroepsbelangen van haar leden te beschermen en te bevorderen, dit met inachtname van de eisen inzake beroepsbekwaamheid, onafhankelijkheid waardigheid en rechtschapenheid.
  • Netwerking & kennisdeling
  • Kwalitatieve en gevarieerde sessies 
  • Ad hoc inspelen op de actualiteit
  • Een unieke samenwerking met BAB Kortrijk
  • Subsidieerbaar via de KMO-portefeuille

Lid worden of ontdek meer over onze organisatie

VABF vzw

Langeplankstraat 25/3
9052 Gent
 

0492 44 12 25
secretariaat@vabf.be

 

RPR BE0867.781.893 Gent, afd. Gent
IBAN BE56 7370 1423 4488 | BIC KRED BEBB

Erkend vormingsoperator ITAA
Erkenningsnummer KMO portefeuille DV.O102197