Historiek

BBAV

De "BBAV" of volledig "Beroepsvereniging voor Belastingconsulenten en Accountants" werd op 29 november 1963 te Gent opgericht onder de voorlopige benaming van "NATIONALE FEDERATIE DER FISKALE RAADGEVERS VAN BELGIE", afdeling Oost-Vlaanderen. Op 24 november 1964 nam zij het statuut aan van wettelijk erkende beroepsvereniging, onder de benaming van "BEROEPSVERENIGING VOOR BELASTINGCONSULENTEN EN ACCOUNTANTS".

De B.B.A.V. richtte op 7 oktober 1967 het eerste in België gehouden congres in dat gewijd was aan de studie van de belasting over de toegevoegde waarde, waarover later geschreven werd dat het de eerste wetenschappelijke benadering is geweest van het onderwerp in België.

VABF

Op 25 juli 2004 werd VABF vzw of "Vereniging van accountants, bedrijfsrevisoren, belastingconsulenten, boekhouders en fiscalisten" vzw opgericht, waarvan u hieronder de statuten vindt.

In 2013 werd het 50-jarig bestaan uitgebreid gevierd met een wetenschappelijk symposium over "ethisch ondernemen", gevolgd door een uitgebreide receptie en diner voor alle leden.

Ononderbroken gaan wij verder met de wetenschappelijke vorming van haar leden en hun aanpassing aan de juridische, fiscale en boekhoudkundige actualiteit.

Join the pack! Word vandaag nog VABF lid.

VABF stelt zich, als beroepsvereniging tot doel om de beroepsbelangen van haar leden te beschermen en te bevorderen, dit met inachtname van de eisen inzake beroepsbekwaamheid, onafhankelijkheid waardigheid en rechtschapenheid.
  • Netwerking & kennisdeling
  • Kwalitatieve en gevarieerde sessies 
  • Ad hoc inspelen op de actualiteit
  • Een unieke samenwerking met BAB Kortrijk
  • Subsidieerbaar via de KMO-portefeuille

Lid worden of ontdek meer over onze organisatie

VABF vzw

Langeplankstraat 25/3
9052 Gent
GSM: 0492 44 12 25

E: secretariaat@vabf.be

RPR BE0867.781.893 Gent, afd. Gent
IBAN BE56 7370 1423 4488 | BIC KRED BEBB

Erkend vormingsoperator ITAA
Erkenningsnummer KMO portefeuille DV.O102197