Bestuur

Voorzitter

Jeroen Vandewalle
jeroen.vandewalle@vabf.be

Ondervoorzitter

Nancy Declerck
nancy.declerck@vabf.be

Ondervoorzitter

Johan Van Haeverbeke
johan.vanhaeverbeke@vabf.be

Secretaris

Bart Van Nieuwenhuyse
bart.vannieuwenhuyse@vabf.be

Penningmeester

Filip Bellemans
filip.bellemans@vabf.be

Overige bestuursleden

 • Gerrit Borremans
 • Heidi Hemelsoet
 • Sylvie Ongena
 • Valérie Rivière
 • Hans Schellaert
 • Frank Van de Steene
 • Koen Van Der Stuyft

Samenstelling

De raad van bestuur van VABF vzw is statutair samengesteld uit minimum drie en ten hoogste vijftien leden, door de algemene vergadering bij geheime stemming uit de leden gekozen. De raad bestaat evenwel slechts uit twee leden, indien en zolang er slechts drie personen lid zijn van de vereniging. 

Kandidaatstelling

De kandidaturen voor de raad van bestuur worden per brief en/of via elektronische weg gericht aan de voorzitter van de raad van bestuur, uiterlijk tien dagen vóór de algemene vergadering, die daarover uitspraak moet doen. De bestuursleden, wiens mandaat ten einde loopt, worden geacht hun kandidatuur opnieuw te stellen behoudens ontslag per gewone brief en/of via elektronische weg aan de voorzitter van de raad van bestuur, uiterlijk tien dagen vóór datum van de algemene vergadering.

Wordt via de nieuwe kandidaturen het maximum aantal overschreden, dan worden de leden met het grootste aantal stemmen geacht verkozen te zijn tot uitputting van het maximum aantal bestuursleden. Wanneer het maximum aantal bestuursleden niet is overschreden via de nieuwe kandidaturen, is er geen stemming vereist.

Raad van bestuur

De raden van bestuur gaan in principe door de eerste donderdag in de maand februari, april, juli, oktober en december.

Join the pack! Word vandaag nog VABF lid.

VABF stelt zich, als beroepsvereniging tot doel om de beroepsbelangen van haar leden te beschermen en te bevorderen, dit met inachtname van de eisen inzake beroepsbekwaamheid, onafhankelijkheid waardigheid en rechtschapenheid.
 • Netwerking & kennisdeling
 • Kwalitatieve en gevarieerde sessies 
 • Ad hoc inspelen op de actualiteit
 • Een unieke samenwerking met BAB Kortrijk
 • Subsidieerbaar via de KMO-portefeuille

Lid worden of ontdek meer over onze organisatie

VABF vzw

Langeplankstraat 25/3
9052 Gent
 

0492 44 12 25
secretariaat@vabf.be

 

RPR BE0867.781.893 Gent, afd. Gent
IBAN BE56 7370 1423 4488 | BIC KRED BEBB

Erkend vormingsoperator ITAA
Erkenningsnummer KMO portefeuille DV.O102197